zavolejte nám napište nám +420 776 723 049 info@methodic.cz

Ukázkové hodiny pro děti

Chci vědět více

Metody výuky v jazykové škole METHODIC

Pro naše klienty jsme vybrali efektivní a ověřené metody výuky jazyků. Pro děti je to HELEN DORON EARLY ENGLISH, metoda s 25ti letou tradicí, pro dospělé DIRECT METHOD FOR ENGLISH. Jazyková škola METHODIC vlastní exkluzivní licenci na obě tyto metody, a je jedinou partnerskou pobočkou na Vysočině.

HELEN DORON EARLY ENGLISH - angličtina pro děti                                     

Kurzy angličtiny pro děti jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglicky stejně přirozeně, jako se učí svou mateřštinu.

Angličtina pro děti - program Helen Doron Early English je neustále dotvářen. Prostřednictvím internetového fóra si Helen Doron vyměňuje každodenní poznatky a zkušenosti s učiteli své metody po celém světě. Tímto způsobem jsme schopni zaručit neustálou aktualizaci již existujících materiálů, stejně jako vývoj materiálů nových, uzpůsobených aktuálním potřebám dětí i učitelů.
Angličtina pro děti Helen Doron Early English nabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk – komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobou.

DIRECT METHOD FOR ENGLISH - angličtina pro studenty, dospělé i seniory

V současnosti je na trhu množství metod a přístupů, které se odvolávají na "komunikační aktivity". Tyto aktivity mají zaručit, že se student naučí konverzovat a ztratí zábrany z mluvení. Avšak existuje velký rozdíl mezi tzv. "volnou" konverzací a "řízenou" konverzací. Při volné konverzaci není student časově omezovaný, přemýšlí nad tím, co řekne a častokrát si to i překládá. Při řízené konverzaci jde o systém otázka-odpověď, při kterém je student "nucený" odpovídat bez dlouhého přemýšlení. Tím pádem nemá reálně čas zamýšlet se nad překladem a "musí" odbourat strach z mluvení. Na takovém principu funguje i metoda Direct method . Jde o licencovaný systém výuky , určený pro výuku cizích jazyků ( angličtiny , němčiny a dalších ) . Tento systém je založen na přímé metodě výuky cizího jazyka. Metodicky je postaven na řízené konverzaci , při které se studenti učí přímo tak že mluví .

Výhody metody:

  • mnohem rychleji a jednodušeji naučí studenta mluvit v cizím jazyce
  • pomůže studentům zbavit se zábran komunikovat                                       
  • simuluje reálné cizojazyčné prostředí

Zásady metody:                                                            

Rychlost. Učitel při hodině mluví ke studentům rychle, zachovává přirozené tempo konverzace. I když zpočátku studenti mohou považovat takový způsob vedení hodiny za překvapující, brzy si na to zvyknou. Rychlé tempo studentovi umožní porozumět rozhovorům v cizím jazyce, v přirozené rychlosti.

Otázky. Učitel pokládá každou otázku dvakrát, v rychlosti, přičemž automaticky začíná odpověď pro studenta. To umožňuje studentovi porozumět otázce jakož i připravit se na odpověď, což v konečném důsledku činí hodinu více dynamickou. Učitel pasivně nečeká, dokud student zodpoví otázku sám, ale neustále ho pobízí k pohotové odpovědi. Takto se u studenta jazyk automatizuje a dostává se mu "do krve".

Výukové materiály

Pro výuku každého jazyka se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design.

Prostřednictvím online learningu (online výuky pro kurzy angličtiny) si studenti procvičují znalosti i interaktivní formou.