zavolejte nám napište nám +420 776 723 049 info@methodic.cz

Ukázkové hodiny pro děti

Chci vědět více

Angličtina pro MŠ a ZŠ

V současné době nabízíme také kurzy angličtiny pro mateřské a základní školy metodou HELEN DORON EARLY ENGLISH. 

V mateřských školách vyučujeme kurz Pollie the Collie, který je určen pro děti od 2 do 6ti let. Výuka zde může probíhat jak v rámci dopoledního programu školky, tak v odpoledních hodinách. Stejně jako u všech ostatních kurzů z dílny Helen Doron, i tento je podpořen opakovaným poslechem CD s písničkami, říkadly a mluveným slovem.

Více informací o kurzu najdete na stránkách www.englishpolly.cz

 

SUPER- NATURE - angličtina pro školáky

Na základních školách nabízíme program Super Nature, jde o angličtinu pro 1.- 3. třídu ZŠ, orientovanou na konverzaci. Kurzy probíhají v rámci školní družiny, tzn.,že děti vyzvedává učitel po obědě ve školní družině, odvede děti na výuku do tříd, a poté je zpátky dovede do družiny. Tato forma je obzvlášť výhodná pro žáky, kteří mají velké množství zájmových aktivit v odpoledních hodinách a nezvládly by tak docházení do kurzů v naší škole.

Co nabízí Super-Nature dětem

Rodiče si mohou být jistí, že kurz Super-Nature jejich dětem nabízí ucelenou, interaktivní angličtinu, založenou na spoustě zážitků. Lekce jsou koncipovány tak, že žáky motivují ke skupinové spolupráci, podporují jejich sebevyjádření a zvyšují kapacitu jejich paměti. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou přiměřené jejich věku a přirozeně je motivují používat angličtinu při učení se o přírodě, ekologii, zvířatech, rostlinách a o světě okolo.

Pro tento kurz jsou speciálně vytvořeny originální nahrávky, které děti poslouchají a podle nichž zpívají. Živé melodie a zábavné texty jsou navrženy tak, aby podnítily dětskou představivost a podpořily hravou formu výuky angličtiny. Poslech takových hudebních nahrávek rovněž napomáhá upevnění slovní zásoby.

Program Super-Nature je kvalitní a výuka probíhá v prostředí, které děti motivuje a umožňuje jim si angličtinu užít. Kurz byl vytvořen zkušenými pedagogy a lingvisty, kteří se specializují na výukové metody, jež nejen rozšiřují znalosti dětí, ale podněcují i jejich sebeúctu.

 

Cíle kurzu Super-Nature

  • zažít si a umět reprodukovat slovní zásobu a základní větné struktury v angličtině
  • ptát se a odpovídat na otázky týkající se každodenních situací, světa kolem nás a být schopen vést krátký rozhovor
  • učit se o přírodě, ekologii, zvířatech a rostlinách
  • naučit se anglické příběhy - tradiční i nové
  • porozumět vyprávění
  • označit osoby, místa a události
  • naučit se okolo 500 anglických slov a jejich užití v kontextu
  • naučit se 9 písniček a 7 říkadel v angličtině
  • řídit se instrukcemi v angličtině
  • zamilovat si angličtinu!

 

První učitelé se svěřují se svými zkušenostmi, jak děti reagují na hodinách Super-Nature.

S programem Super-Nature je výuka angličtiny jednoduchá, protože probíhá přirozeně. Děti jsou součástí příběhů, takže hrají určité role, podnikají zajímavé aktivity a mají z toho radost!


"Super učitelka" Debbie Sarussi z Jeruzaléma vysvětluje, jak funguje Super-Nature:

"Dnes jsem děti učila nová slovíčka na základě povídky, jejíž hlavní hrdinkou byla kočička na dětském hřišti. (Děti skutečně milují povídky o věcech, které znají ze svého okolí.)

Na tabuli jsme umístili velké obrázky, jak po sobě v povídce následují, očíslovali je a pak jsme společně zpívali písně Super-Nature z našeho CD, které s povídkou souvisí. Po té jsem povídku přečetla ještě jednou. Společně jsme k jednotlivým obrázkům postupně odříkávali text a děti si je ve svých knížkách očíslovaly.

Děti pracovaly se skutečným zaujetím. Každé z nich chtělo ukázat, jak se před tabulí umí proměnit v nadpřirozenou bytost Super-Nature, točilo se na jedné noze a křičelo: "Zde přichází Super-Nature!". Zkusili to téměř všichni, museli jsme vše předvádět v párech.

Když jsem povídku předříkávala znovu, vynechala jsem některá slova jako: strom, kočka, jména dětských hrdinů z povídky, slovo děkuji, Super-Nature, žirafa atd. Děti byly schopné doplnit téměř všechna chybějící slova. Skutečně si pamatovaly anglickou slovní zásobu a chápaly instrukce, které jsem jim při výuce dávala.

Poté si děti vystřihly jednotlivé stránky z povídky a nalepily je do svého pracovního sešitu v tom pořadí, jak po sobě následují. Byly nadšené a udělaly to správně. Hodinu jsme si společně užili.

Opakování slovní zásoby zařadím do příští vyučovací hodiny, aby děti nezapoměly, co se naučily, a mohly na získaných znalostech upevňovat novou slovní zásobu z dalších povídek Super-Nature.

Více informací o kurzu najdete na stránkách www.supernature.cz.         

Reference:

MŠ Smrčná, MŠ Úsobí, MŠ Polná, Tyršova

ZŠ Polná,ZŠ Jihlava, Jarní, ZŠ Jihlava, Havlíčkova